Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Odborný poradce:

Ing. Veronika Šenoldová
Tel: 727 937 947
e-mail: Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz

 

MMR

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. 

 

 Žadatel:                         Obce s 3 001 až 10 000 obyvatel 
 Výše dotace:                         Až 70% nákladů 
 Termín podávání žádostí:                         Do 5.3.2021 do 12:00 hod

 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

  • kulturní domy, 
  • budovy se sídlem obecních úřadů, 
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu, 
  • knihovny, 
  • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené). 

Uznatelné náklady:

- vnitřní rekonstrukce nebo modernizace, přístavba nebo přestavba veřejné budovy,
- dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy. 
 

Limit dotace: 500 tis. - 20 mil. Kč

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.