Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Odborný poradce:

Ing. Veronika Šenoldová
Tel: 727 937 947
e-mail: Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz

 

MMR

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA – obce do 3000 obyvatel 

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. 

 Žadatel:                         Obce s 3 001 až 10 000 obyvatel 
 Výše dotace:                         Až 70% nákladů 
 Termín podávání žádostí:                         Od 12.10.2020 do 21.12.2020, 12:00 hod

 

PODPROGRAMY: 

2.1 PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Dotace na obnovu místních komunikací.

Podporované investice:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

Přípustné změny povrchů:

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk. 
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba. 

Limit dotace: 500 tis. Kč. - 10 mil. Kč

 

2.2 PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dotace na obnovu školních hřišť a školních tělocvičen. 

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity (ne ke komerčnímu využití).

Podporované investice: 

 •  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, záchod atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  - oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  - zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny. 

Podporována je obec, na jejímž katastru je zřízena základní škola. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Limit dotace: 500 tis. Kč. - 5 mil. Kč