Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Odborný poradce:

Ing. Veronika Šenoldová
Tel: 727 937 947
e-mail: Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz

 

MMR

Na podzim 2021 bude vyhlášena dotační výzva zaměřená na obnovu místních komunikací a jejích součástí.

 

Žadatel:

      obce

Výše dotace:

      Obce do 3000 obyvatel: 80 %

      Obce 3000 - 10 000 obyvatel: 70 % 

      Obce 10 000 obyvatel a více: 60 % 

Termín podávání žádostí:        podzim 2021

 

 

Podporované investice: 

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů 
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.