Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

MMR

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 

Typ žadatele

Obec do 3000 obyvatel

Odevzdání žádosti

Do 16. 2. 2015

Maximální výše dotace

až 70 %

Výše dotace

50.000 - 400.000 Kč

Způsobilé výdaje

Akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež 
prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení)
  • úpravu veřejných prostranství - chodníky
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně
  • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity - hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.