Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

MMR

Dotace na pečovatelské a vstupní byty

 

Typ žadatele

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba (včetně obce)

Odevzdání žádosti

31. března 2015

Výše dotace

 550.000 - 650.000 Kč na jednu bytovou jednotku

Realizace projektu

musí být započata v roce 2015

Výdaje, na které je poskytuna dotace


  • Novostavba bytového domu
  • Stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
  • Nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb a přístaveb v rodinném domě
  • Stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy

V případě výstavby či rekonstrukce je nutné mít vydané pravomocné stavební povolení nebo uzavřenou veřejnoprávní smlouvu či souhlas s provedením ohlášení stavby, jsou-li pro výstavbu vyžadovány

  • Pořízení bytu koupí či příklepem ve dražbě