Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPŽP

Brownfield 

Dotační výzva zaměřena na revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití tzn. pro prostory občanského vybavení, tj. vzdělávání, sport, kultura, společenské účely, sociální služby.

 

Žadatel: 

obce, kraje, 
městské části hlavního města Prahy, 
či městské části statutárních měst, pokud to umožňuje statut města.  

Termín podávání žádostí:

 Od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021

Výše dotace:  50 % 

 

 

Podporované investice:

  • odstranění, oprava, stavební úpravy, ……… stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží 
  • odstranění, oprava nebo jiná změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží, 
  • provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží, 
  • terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží, 
  • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, 
  • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží. 
  • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno za použití

 

Všichni žadatelé musí být jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území. 
 
 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.