Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPŽP

Podpora obcí v národních parcích

Dotace jsou určeny na rozvoj infrastruktury, podporu osvěty a šetrného turismu či modernizaci pouličního osvětlení. 
Prostředky lze využít na podporu obcí ležících na území národní parků.
 
 
Žadatel:                          
Obce, jejich katastrální území zasahuje do území národního parku vyjma ochranných pásem.
Obce, ležící v ochranných pásmech národních parků mohou žádat pouze na kofinancování
projektů OPŽP. 
Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem
územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí 
Oblast E – správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP
 

Termín podávání žádostí:             

do 12.4.2021

Výše dotace:

85%

 

Podporované investice:

5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
5.5.B – Snížení světelného znečištění
5.5.C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
5.5.F – Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 

 

Prostředky lze využít také ke zpracování rozvojových studií nebo ke spolufinancování nákladných projektů z Operačního programu Životní prostředí.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.