Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

 Žadatel: 

     Obce

 Výše dotace:

     Až 80 % podpory na projekt

 Termín podávání žádostí:

    1.11.2021 do 31.12.2023

 

Na co můžete získat dotaci:

  • Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše podpory:

  • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč
  • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč

Alokace: 300 mil. Kč

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298