Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Energetické úspory veřejných budov

 

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

 

 Žadatel: 

     Obce, Města včetně hlavního města Prahy

 Výše dotace:

     Od 40 % do 100% způsobilých výdajů

 Termín podávání žádostí:

    1.12.2021 do 30.9 . 2022 do 14 hodin

 

Na co můžete získat dotaci:

 • Zateplení obvodového pláště
 • Výměna a renovace oken a dveří
 • Opatření majíc vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. (osvětlení, vytápění, opatření zabraňující letnímu přehřívaní)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5MW.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně- termických kolektorů

Výzva je primárně určena pro projekty 146 výzvy Operačního programu Životního prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školské zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskoví organizace
 • Církevní a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem

Ukončení podpořených projektů do 31.12.2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

 

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.