Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 

Podporována je výstavba či rekonstrukce infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu  zejména komunikace pro pěší v trase či křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

 

Žadatel:          kraje, obce 
Výše dotace:         až 85 %

Termín podávání žádostí od :

        11.10.2022 do 27.9.2023  

 

Podporované aktivity:

A)     výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (více než 1000 vozidel/den)

B)     zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Povinné přílohy:

-        povolení k realizaci dle stavebního zákona (alespoň ve stupni podané žádosti)

-        projektová dokumentace

-        rozpočet

-        Zpráva o provedení auditu bezpečnosti komunikace

-        v případě aktivity B) - Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace, ze které vyplývá, že projektem je dotčena silnice nebo místní komunikace vykazující vysoké bezpečnostní riziko pro chodce nebo cyklisty

Další podmínky:

-        projekt musí být realizován v městské oblasti nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost do jejího zázemí

-        projekt musí zohledňovat specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu, orientace

Rozpočet projektu 30 mil.Kč

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám pomůžeme připravit projekt před podáním žádosti a zároveň vám zpracujeme žádost a pomůžeme i s následnou administrací až do konce projektu.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

 

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních