Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Podporována je výstavba a rekonstrukce cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol, za službami či cyklostezek na hlavních trasách cyklistické dopravy, vč. doprovodné infrastruktury.

 

Žadatel:          kraje, obce 
Výše dotace:         až 85 %

Termín podávání žádostí od :

        11.10.2022 do 27.9.2023  

 

Podporované aktivity:

A)     výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury

B)     výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury

C)     realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (> 440 cyklistů v běžný pracovní den)

Výstupem musí být těleso nové stezky, nebo alespoň nový povrch stezky.

Povinné přílohy:

-        povolení k realizaci dle stavebního zákona (alespoň ve stupni podané žádosti)

-        projektová dokumentace

-        rozpočet

Další podmínky:

-        projekt musí být realizován v městské oblasti nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost do jejího zázemí

-        projekt musí zohledňovat specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu, orientace

-        vyhrazená komunikace pro cyklisty splňuje:

  • svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den,
  • nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 500 obsazenými pracovními místy,
  • nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 4000  obyvateli,
  • nebo je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 750 obsazenými pracovními místy,
  • nebo je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 6000 obyvateli.

-        v případě aktivity B) – projekt je realizován na cyklotrase první nebo druhé nejvyšší kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy

-        v případě aktivity C) – součástí projektu je výstavba parkovacích míst pro jízdní kola

Stupeň připravenosti: minimálně podáná žádost o stavební povolení.

Rozpočet projektu 50 mil.Kč

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám pomůžeme připravit projekt před podáním žádosti a zároveň vám zpracujeme žádost a pomůžeme i s následnou administrací až do konce projektu.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

 

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních