Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Tato výzva je zaměřená na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. 

Výše příspěvku je od 2 mil. do 150mil. Kč a výše podpory je od 85% do 100%.

 

 Žadatel:      obce, města a kraje 
 Výše dotace:           85-100%
 Termín podávání žádostí:        do  31.10.2022
 Datum ukončení realizace projektu:              30.6.2023

 

Příjemce podpory:

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
  sociálního začleňování
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
 • Komunitní centra
 • Sociální bydlení

 Podporované aktivity:

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
 • výstavba a stavební úpravy
 • Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování
  zázemí pro :  - centra denních služeb,

                       - denní stacionáře,
                       - týdenní stacionáře,

                                    - domovy pro osoby se zdravotním postižením,
                                    - chráněné bydlení,
                                    - azylové domy,
                                    - domy na půl cesty,
                                    - zařízení pro krizovou pomoc,
                                    - nízkoprahová denní centra,
                                    - nízkoprahová zařízení pro děti a mládeže atd…

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.