Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Veřejné prostranství

Rekonstrukce návsí, náměstí, parků, komunikací, hlavních ulic.

 

Žadatel:          kraje, obce 
Výše dotace:         až 85 %

Termín podávání žádostí od:

        1/2023 

 

Podporované aktivity:

-        Komplexní projekty veřejných prostranství:

 • výměna nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody,
 • tvorba nebo rozšiřovaní zelených ploch,
 • instalace retenční nádrže se závlahovým systémem,
 • výstavba stromů a další vegetace,
 • umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART.

-        Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství:

 • zeleň v intravilánu,
 • veřejné osvětlení,
 • chodníky, místní komunikace a parkoviště,
 • informační tabule,
 • dětská hřiště a hrací prvky,
 • venkovní mobiliář.

-        Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Další podmínky:

-        nedílnou součástí veřejných prostranství musí být následující prvky:

 • zelená a modrá infrastruktura (zelené stěny a střechy, prosakovací dlažba, zatravňovací tvárnice, travnaté pásy, výsadba stromů a další vegetace, vodní prvky pro zachycení dešťové vody či její čištění)

-        SMART prvky (chytrý mobiliář, tj. lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů/Wifi, chytré odpadové nádoby, zelená infrastruktura - indikátory kvality ovzduší, chytré veřejné osvětlení reagující na pohyb)

-        maximálně 40% plochy může být použito na dopravní infrastrukturu (parkoviště, místní komunikace)

-        projektová dokumentace musí být ve stupni pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu

-        přílohou k žádosti o dotaci bude povolení k realizaci dle stavebního zákona (alespoň ve stupni podané žádosti)

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám pomůžeme připravit projekt před podáním žádosti a zároveň vám zpracujeme žádost a pomůžeme i s následnou administrací až do konce projektu.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

 

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních