Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Výstavba vodovodů a kanalizací

 

Žadatel:           Obce, města
Výše dotace:        Až 70%  ze způsobilých výdajů   
Termín podávání žádostí:        I.-  II. Q 2022

 

 Příjemce podpory

 • obce/města
 • svazky obcí
 • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 %
  obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro
  veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.

Projekt musí mít přínos:

 • nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
 • zlepšení úrovně čištění odpadních vod
 • zlepšení dodávek pitné vody v případě trvajícího problému - zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • výdaje na realizaci kanalizace/vodovodu k stávající zástavbě
 • výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (platí podmínky
  poskytnutí dotace)
 • výdaje na vynucené přeložky inženýrských sítí
 • oprava komunikace v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt

Výše podpory:

 • 70 % ze způsobilých výdajů – nová výstavba
 • 30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace ČOV (max. 25 mil. Kč)

Podporovaná opatření:

 • výstavba a dostavba kanalizací – podpora oddílné kanalizace, jednotná jen v případě
  podchycení stávající jednotné kanalizace
 • výstavba ČOV (centrální ČOV, možnost decentralizovaného řešení - pro dílčí lokality),
 • intenzifikace ČOV
 • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže,
  retenční nádrže)

 Min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč (2 mil. Kč. intenzifikace ČOV, odlehčení, retence)

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

 

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.