Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

Zdroje pitné vody

 

Tento program je zaměřen na realizaci nových nebo obnovu stávajících zdrojů pitné vody. Dále k zvýšení kapacit stávajících přivaděčů pitné vody. Tam, kde není možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu. Cílem výzvy je zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě.

 Žadatel: 

     Obce, města

 Výše dotace:

     Až 70% podpory na projekt

 Termín podávání žádostí:

    1.11.2021 do 31.12.2023

 

Na co můžete získat dotaci:

  • Obce
  • dobrovolné svazky obcí;
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
  • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše podpory:

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
  • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.
  • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Alokace: 450 mil. Kč

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

 

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.