Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPPIK

Inovace

Dotace je určená na uvádění nových nebo inovovaných produktů na trh a implementaci nových nebo inovovaných procesů výroby. 

Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj. 

 

 Žadatel:             malé, střední i velké podniky 
 Výše dotace:             až 45% nákladů
 Termín podávání žádostí:             od 15.10.2020 do 30.4.2021

 

 Podporované investice: 

  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 
  • výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb. 
  • pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb, technického zhodnocení staveb 
  • výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí nezbytných pro využití hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizace 
  • výdaje na pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty apod.). 
  • výdaje související se získáním certifikací 
  • neinvestiční výdaje související výhradně s podporovanou aktivitou marketingová inovace, která je pro žadatele/příjemce dotace nová, a které souvisí s podporou prodeje nových nebo inovovaných výrobků. 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Sídlo společnosti může být v Praze. 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.