Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPPI

Typ žadatele

Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku

Podporovaná odvětví: 
Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.

Odevzdání žádosti

Registrační: 9. 6. 2014 – 10. 7. 2014, plné: 10. 6. 2014 - 19. 8. 2014

Celková cena projektu

Dotace je poskytována jako procento způsobilých výdajů a to ve výši 1 – 25 mil. Kč (ve státem podporovaných regionech 1 - 50 mil Kč)

Výše dotace

Dle způsobilých investičních výdajů max. do výše 50 %

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahu

Způsobilé výdaje

Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.

Podporované aktivity:

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v:

  • pořízení nebo technické zhodnocení  strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra
  • technické zhodnocení stávajících budov centra
  • hardware a sítě
  • práva duševního vlastnictví
  • software a data
  • povinná publicita
  • služby poradců, expertů a studie
  • mzdy, pojistné

Poptávkový formulář