Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPPIK

Technologie

Dotace je určena na nákup potřebného technologického vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje. 

Cílem programu je podporovat růst mikro, malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. 

Žadatel:           malé a střední podniky s minimálně 3letou existencí na trhu 
Výše dotace:          až 45% nákladů  
Termín podávání žádostí:          od 2.12.2020 do 2.3.2021 

 

 Podporované investice: 

  • pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů 
  • náklady na instalaci technologií a budování sítí 
  • HW a SW 
  • náklady na pořízení licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS), především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.