Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

OPPIK

Úspory energie

Dotace je určená na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. 

 

 Žadatel:           malé, střední i velké podniky 
 Výše dotace:           až 50% nákladů 
 Termín podávání žádostí:           od 24.11.2020 do 30.4.2021 

 

Podporované investice: 

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti, 
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 
  • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED), 
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), 
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech, 
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, 
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.), 
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku, 
  • podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy). 

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území ČR. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.