Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

 DIGITALIZACE PODNIKŮ

Tento program je určen na podporu digitalizace a robotizace v podniku pořízením dlouhodobého hmotného majetku. (ICT/IT a logistické systémy, software, neinvestiční výdaje jako jsou služby expertů a studie dalších. O podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy. 

 

Žadatel:   malé, střední a velké podniky včetně mid-caps
Výše dotace:   až 40% uznatelných nákladů  
Termín podávání žádostí:   do 31.10.2022

 

Dotace lze čerpat na tyto aktivity:

 • Logistické a skladovací technologie
 • Podpora digitální transformace firmy
 • Vnitropodniková konektivita
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů

Digitální podnik a nevýrobní technologie – roboti

Dotace lze čerpat:

 • Roboti pro manipulaci a logistiku
 • Systémy na spolupráci s roboty
 • Robotické ruce
 • Kloubový roboti
 • Kolaborativní roboti – spolupracující

Dotace nelze čerpat:

 • Svařovací roboti
 • Lakovací roboti
 • Montážní roboti

Oprávnění žadatelé a výše dotace – Výzva bude rozdělena na dvě aktivity dle poskytnuté veřejné podpory. Pro obě aktivity platí totožná obecná pravidla vyjma článků veřejné podpory.

1, Digitální transformace podniků za pomoci kombinace čl 14 GBER a podpory de minimis

 • Kombinace podpor
 • Celá ČR mimo NUTS II Praha
 • Míra podpory dle aktuální regionální mapy
 • Dotace 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
 • Platí podmínky počáteční investice

2, Digitální transformace podniku v režimu podpory de minimis

 • Pouze de minimis
 • Pro celou ČR, včetně Prahy
 • Míra podpory:  Malý podnik 40%

                               Střední podnik 30%

                               Velký podnik – mid-caps 20%

 • Dotace 0,5mil. Kč a maximální do výše de minimis (200 tis. EUR).

Specifické podmínky výzvy

 • Bez výběrové řízení 50% dotace
 • Test digitální zralosti
 • Pouze binární hodnocení, bez bodového hodnocení
 • Uznatelné i nevýrobní technologie – například roboti.
 • Doba realizace 24 měsíců.

Na co si dát u projektu pozor:

 • Uznatelné a neuznatelné náklady a jejich kategorizace
 • Nevýrobní procesy z podhledu zaměření firmy
 • Vyčerpané de minimis.
 • Digitální strategie firmy – plán nejméně na 3 roky
 • Opravdu dobře projekt připravit

Bez bodového hodnocení bude rozhodující parametr kvalita projektu a termín podání.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.