Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Fotovoltaické elektrárky s/bez akumulace

Cílem tohoto projektu je podpora instalace samostatných fotovoltaických systémů, tak i systémů s akumulací energie. Dotace mohou čerpat malé, střední i velké podniky, které nejsou vlastněny veřejným subjektem. Oproti minulým výzvám není stanovena podmínka minimální  vlastní spotřeby a budou podpořeny i projekty, kde vyrobená elektřina může až v 100% míře do sítě. Dále není nutné dělat výběrové řízení ani energetický posudek. Další změnou je, že pro realizaci projektu stačí mít pouze pronajatou střechu nikoliv celou budovu.

 

 Žadatel:       malé, střední i velké podniky  
 Výše dotace:      až 50% nákladů 
 Termín podávání žádostí:      do 30.6.2022

 

Míra podpory:

 • 35 % pro fotovoltaické systémy
 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Dotace můžete čerpat:

 • pořízení fotovoltaických panelů
 • stavební práce, dodávky a služby,
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Hlavní podmínky dotace:

 • musí se jednat o střešní instalace nebo instalace  podnikatelských budovách
 • realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy
 • získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu
 • pouze jedno odběrné místo do sítě
 • podpořeny budou projekty do 1MW
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická

Podklady k dotaci:

 1. 1.    Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN,VVN) , nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení  - tento bod je stěžejní.
 2. Posouzení shody parametrů FVE.
 3. Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti.

K žádosti o proplacení:

 • Prokázání shody parametrů FVE
 • Revizní zprávu na nově instalované zařízení výrobní elektrárny

Termín realizace projektu je do 30.11.2023

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.