Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace

Cílem tohoto projektu je podpora instalace samostatných fotovoltaických systémů, tak i systémů s akumulací energie. Dotace mohou čerpat malé, střední i velké podniky, které nejsou vlastněny veřejným subjektem. Oproti minulým výzvám není stanovena podmínka minimální  vlastní spotřeby a budou podpořeny i projekty, kde vyrobená elektřina může až v 100% míře do sítě. Dále není nutné dělat výběrové řízení ani energetický posudek. Další změnou je, že pro realizaci projektu stačí mít pouze pronajatou střechu nikoliv celou budovu.

  Pozor alokace navýšena na 4 mld. Kč a termín žádostí také prodloužen do 30.11.2022.

 Žadatel:       malé, střední i velké podniky  
 Výše dotace:      až 50% nákladů 
 Termín podávání žádostí:      do 30.11.2022

 

Míra podpory:

 • 35 % pro fotovoltaické systémy
 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Dotace můžete čerpat:

 • pořízení fotovoltaických panelů
 • stavební práce, dodávky a služby,
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Hlavní podmínky dotace:

 • musí se jednat o střešní instalace nebo instalace  podnikatelských budovách
 • realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy
 • získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu
 • pouze jedno odběrné místo do sítě
 • podpořeny budou projekty do 1MW
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická

Podklady k dotaci:

 1. 1.    Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN,VVN) , nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení  - tento bod je stěžejní.
 2. Posouzení shody parametrů FVE.
 3. Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti.

K žádosti o proplacení:

 • Prokázání shody parametrů FVE
 • Revizní zprávu na nově instalované zařízení výrobní elektrárny

Termín realizace projektu je do 30.11.2023

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.