Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

INOVACE

Dotace na zavedení inovaci do výroby a pořízení nových výrobních technologií – výrobní stroje a zařízení, HW, SW, programy, licence, data,… Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh, zavedení organizační a marketingová inovace. 

 

Žadatel:           malé a střední a velké  podniky  
Výše dotace:          až do výše  45% nákladů  
Termín podávání žádostí:          30.11.2022

 

 Podporované investice: 

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 
 • výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb. 
 • pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb, technického zhodnocení staveb 
 • výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí nezbytných pro využití hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizace 
 • výdaje na pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty apod.). 
 • výdaje související se získáním certifikací 
 • neinvestiční výdaje související výhradně s podporovanou aktivitou marketingová inovace, která je pro žadatele/příjemce dotace nová, a které souvisí s podporou prodeje nových nebo inovovaných výrobků. 

 

Jaké inovace jsou podporovány:

 • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 • organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (např. ERP systémy, CRM systémy),
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (náklady na designové studie, grafické návrhy apod.)

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Sídlo společnosti může být v Praze. 

Připravuje se na září 2022

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.