Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

MARKETING

 

Program je zaměřený na rozvoj aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí

 

Žadatel: malý a střední podnik mimo Prahu

Výše dotace: až 50 %

Plánované vyhlášení výzvy: 29.5.2023

Plánovaný příjem žádostí: 19.6.2023

Plánované ukončení příjmu žádostí: 30.10.2023

 

 

Podporovanými aktivitami jsou:

  • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech MSP, cizojazyčné marketingové a propagační materiály, další výdaje související s účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí, včetně propagace a dopravy

 

  • náklady spojené s virtuální účastí na zahraničních výstavách a veletrzích konaných online formou (např. registrace, zajištění virtuální plochy/stánku, zápis do virtuálního katalogu, technické zabezpečení ad.)

 

  • služby odborných poradců (včetně designérů) a právních služeb v oblasti duševního vlastnictví) a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích

 

  • služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)

 

  • služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP a jejich zapojování do mezinárodních programů

 

  • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP

 

  • služby nezbytně nutné pro realizaci

 

  • náklady na administraci

 

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.