Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

PORADENSTVÍ 

 

Cílem této výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro malé a střední podniky za účelem získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl ( certifikace výrobků, procesů, systému řízení).

 

Žadatel: malý a střední podnik mimo Prahu

 Výše dotace: 50 %

 Příjem žádostí: 17.4.2023 

 Ukončení příjmu žádostií: 4.9.2023 

 Minimální výše výdaje 100 000,- Kč maximálně 2 mil Kč.

 

Předložit lze maximálně tři aktivní žádosti a celková částka způsobilých výdajů (tj. součet všech způsobilých výdajů za poradenské služby týkající se všech typů certifikátů, které jsou obsahem předmětné žádosti) se musí pohybovat v intervalu 100 000,- Kč až 2 mil Kč.

 

Podporované investice:

 

Výdaje na nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Výstupem projektu bude certifikát.

(IFS. BRC, GMP/GHP, HACCP, ISO 22000 atd...)

 

Mimo: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

 

  Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.