Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Potravinářské inovace

Hlavním cílem programu je rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

 

Žadatel:   malé, střední i velké podniky  
Výše dotace:   až  60% 
Termín podávání žádostí:  srpen 2023

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 1mil. Kč – 150 mil. Kč.

 

Podmínky inovací

  • Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené).
  • To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.
  • Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem. 

Podporované aktivity

  • Provozní výdaje na spolupráci a vývoj (vývoj produktu, postupu, technologií, mzdové náklady, zkoušky)
  • Přímé investice – nákup výrobních technologií a stavební investice

Podmínky pro zisk dotace

  • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. Hodnocení těchto aspektů provádí Hodnotitelská komise
  • Skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo NUTS 2 Praha; rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.