Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

VIRTUÁLNÍ PODNIK

 

Cílem této výzvy je podpořit využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

 Žadatel: malý a střední podnik mimo Prahu

Výše dotace: 20 – 40 %

Předpokládaný příjem žádostí: duben 2023

Podporované investice:

 Investice do dlouhodobého hmotného majetku – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie atd

 

  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – především servery, osobní počítače, tablety, chytré telefony, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, 19" racky, chráničky a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury;

 

  • specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, nevýrobní plottery, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware);

 

  • logistické systémy – "robotické ruce", logistické robotické manipulátory, logistické dopravníky, technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), roboty pro úklid areálu atd. Je možná i podpora speciálních robotů, ramen apod., nesmí jen být neoddělitelnou součástí výrobní linky;

 

  • monitorovací systémy – přístupové chipy, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro "video surveillance", dohledové drony atd.;

 

  • hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě (4G/5G modemy, switche a routery, headset, hardwarové šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference) a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě či areálu žadatele.

 

Investice do dlouhodobého nehmotného majetku – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW

 

  • Základní SW - kancelářské aplikace, operační systém pro Workstation, který není OEM. Dále jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou. Do základního SW patří webové stránky a webové stránky typu e-shopy. Dále jsou podporovány výdaje na instalaci a implementaci pořízeného SW
  • Pokročilý SW - systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci, BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů, Distribuované řídící systémy DCS, Kapacitní plánování výroby APS, WMS, atd.

 

 

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb

 

  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity

 

  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov

 

  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie

 

Pozn.: Definice pojmu:

 

Výrobní technologie – V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie, tedy: hardware – stroje, linky a další systémy, které se svojí činností přímo podílejí na vytváření fyzického výrobku (CNC, aditivní tisk – tj.3D tiskárny atd.).

 

Logistický sklad – V této Výzvě je skladem myšlen takový objekt, který je umístěn uvnitř stavby, nikoliv ve venkovním prostoru v rámci areálu žadatele. Logistické technologie, jako jsou například autonomní vozíky, které mohou tento sklad krátkodobě opouštět, ale jejich primární činnost musí být vykonávána v prostorách tohoto objektu.

 

Robotické manipulátory jsou speciální kategorií ZV, které mohou být umístěny i v rámci výrobní linky, ovšem za té podmínky, že se bude jednat o samostatnou účetní položku a manipulátor nebude sloužit ve funkci měřicí stanice.

 

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.