Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Připravované výzvy:

 

ZPRACOVÁNÍ KOMPOSTU

Žádat mohou všichni zemědělci, výše podpory až 50%, termín podání žádostí srpen 2022.

Dotace je určena na pořízení techniky sloužící k aplikaci kompostu, traktoru nebo rozmetadla.

Podmínky:

 • Roční závazek množství aplikovaného kompostu (t/rok)
 • Doklad o zajištění dodávek 100% uvažovaného množství kompostu
 • Maximální náklad bude 3 000 Kč/tuna
 • Maximální výpočtová hnojná dávka 6 tun na hektar

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Žádat mohou malé a střední podniky,výše podpory až 80%, termín podání žádostí srpen 2022.

Dotace je určena: 

 • větrné elektrárny
 • solární panely
 • tepelná čerpadla
 • výtopny na biomasu
 • malá vodní elektrárna (MVE)
 • biomasa - KVET
 • vyvedení tepla z bioplynových stanic

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.