Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

VIRTUÁLNÍ PODNIK

 

Cílem této výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých,středních velkých podniků působících na českých zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu zavádění pokročilých nevýrobních
digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím
například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

 

Žadatel:   malé, střední i velké podniky  
Výše dotace:   20-40% způsobilých výdajů 
Termín podávání žádostí:   do 31.10. 2022

 

 

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívaní ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expresního poradenství pro návrh, implementaci a zařízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS, atd), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivní řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomníchstrojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní
  prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně
  spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring
  provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT
  řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních
  certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills
  atd.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví
  a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální
  transformace.

   

Procentuální výše podpory na projekt:

 • Malé podniky – až 40% z uznatelných nákladů.
 • Střední podniky – až 30 % z uznatelných nákladů.
 • Velké podniky – až 20 % z uznatelných nákladů.

 

O dotaci mohou žádal všechny firmy na území celé České republiky, včetně hlavního města Prahy.

Žadatel musí mít minimálně 2letou ekonomickou historii.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.