Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Mimořádná finanční pomoc 

AGRICOVID 2020  

Ministerstvo zemědělství vyhlásí druhou výzvu programu Agricovid potravinářství, žádosti bude přijímat od 15. března.
 

Dotace na zmírnění dopadů na podniky produkující potraviny v důsledku zavedených opatření k omezení šíření nákazy SARS CoV-2, spočívající zejména v uzavření škol a stravovacích služeb v omezení shromažďování lidí, cestovní omezení, změnu režimu výroby a distribuce a zvýšené nároky na nouzové zásobování. 

Jedná se o kompenzaci na zajištění životaschopnosti podniku při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy SARS CoV-2. Životaschopností se rozumí schopnost subjektu zachovat produkci potravin a vlastní výrobní kapacity, a být schopen v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky. Předmětem dotace nejsou prostředky na zachování pracovních míst a náhradu mzdy zaměstnancům.

 

Žadatel: 
výrobce potravin
zemědělský podnikatel
 
Výše dotace:

až do 200 000,- Kč/příjemce plus do 20 000,- Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance

Termín podávání žádostí:                            

od 15. 3. 2021

Podmínka: pokles celkových příjmů z prodeje potravin činí min. 25 %. Porovnává se období od 1. 3. až 30. 11. 2020 za srovnatelné období od 1. 3. 2019 až 30. 11. 2019. 

 

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.