Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

 DOTACE NA PODPORU AGROTURISTIKY
UBYTOVÁNÍ /RESTAURACE/SPORTOVIŠTĚ

  

Žadatel: 

zemědělský podnikatel (FO nebo PO) vykazující min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo chová min. 0,3 VDJ/ha nebo hospodaří v lese o výměře min. 3 ha

Kapacita ubytování:

6-40 lůžek

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti o dotaci (pokud je součástí projektu stavba)

Vyloučená města:

Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava

Celkové výdaje:

200.000 - až 10 mil. Kč bez DPH

Výše dotace:

25 % – 45 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci:

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu:

do 24 měsíců od podpisu dohody

Podporované výdaje:

  • stavební obnovu (přestavbu, modernizaci) či novou  výstavbu  malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušná zázemí objektu.
  • úpravu povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadbu doprovodné zeleně, oplocení, výstavba požárních nádrží do objemu 10m3.
  • nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště atd.
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software).
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů.