Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Požadované podklady do 30. 11. 2021 k doplnění žádosti na SZIF

 

  1. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak platné a pravomocné odpovídající povolení stavebního úřadu. 
  2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu. 
  3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu. 
  4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy.
  5. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků.
  6. V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem.
  7. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a poptávkových a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.