Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

       4. DOTACE NA OBNOVU LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH

 

Žadatel: 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Celkové výdaje:

75.000 - až 40 mil. bez DPH

Výše dotace:

100 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.

Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být na porostní skupině, na které bude realizován projekt, zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) minimálně 30 %.

Vyloučená města:

Praha

Podporované výdaje:

  • odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci
  • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)
  • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem)
  • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři)