Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

      6. DOTACE NA REKONSTRUKCE POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN V IMISNÍCH OBLASTECH A NEBO B

 

Žadatel: 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Celkové výdaje:

100.000 - až 40 mil. bez DPH

Výše dotace:

100 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.

Podporované výdaje:

  • snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy
  • příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů
  • umělá obnova sadbou
  • hnojení lesních dřevin při výsadbě
  • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická)