Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

8. DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN
(NOVÉ STROJE, TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY)

Žadatel: 

Obce, FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo zemědělský podnikatel (FO nebo PO) nebo držitel živnostenského oprávnění v oboru: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; činnost odborného lesního hospodáře; nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů.
Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku.

Celkové výdaje:

10.000 - až 5 mil. bez DPH

Výše dotace:

50 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti o dotaci (pokud je součástí projektu stavba)

Vyloučená města:

Praha

Podporované výdaje:

  • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva (odkorňovače, detektory kovů, profilovací a redukční zařízení, dopravníky a transportéry (kulatiny i řeziva) včetně třídicího zařízení, technika pro značení kulatiny i řeziva, rámové pily stacionární včetně příslušné mechanizace (vozíky apod.), pásové pily stacionární včetně příslušné mechanizace, kotoučové pily stacionární včetně příslušné mechanizace, zkracovací a kapovací pily včetně příslušné mechanizace, zařízení brusíren, odsávání třísek a pilin, sekačky, štěpkovače a drtiče dřevního odpadu včetně dopravníku, měřicí a registrační zařízenÍ, zařízení pro třídění, stohování a paketování řeziva, sušárny řeziva (včetně regulační technologie), impregnační zařízení – vana, impregnační zařízení – autokláv, manipulační technika (vozíky, jeřáby)
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace