Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

      5. DOTACE NA ZVYŠOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH A SPOLEČENSKÝCH FUNKCÍ LESA

 

Žadatel: 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Celkové výdaje:

100.000 - až 2 mil. bez DPH

Výše dotace:

100 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti o dotaci (pokud je součástí projektu stavba)

Vyloučená města:

mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a hl. města Prahy

Podporované výdaje:

  • opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků
  • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor
  • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků
  • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně