Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

DOTACE NA STAVBY, TECHNOLOGIE, AUTA A PRODEJNY V POTRAVINÁŘSTVÍ

                                  NOVĚ PRO PEKAŘE A CUKRÁŘE

 

Typ žadatele

Výrobce potravin (i zemědělec), výrobce krmiv

Odevzdání žádosti

¨15.10.-30.10.2017

Výdaje

100.000 - 30.000.000 Kč

Výše dotace

40 % (pro pekaře a cukráře 35-45%)

 

 

Z dotací lze proplatit

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií související s dohledatelností výrobků a včasným upozorněním na nebezpečné potraviny)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch a nezbytných bouracích prací), odpovídající povolení stavebního úřadu musí být platné již ke dni podání Žádosti o dotaci
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware a software a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě, tzn. dopravní prostředky nebo speciální kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a umožňující monitorování těchto teplot
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh – výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu

 

Zajistíme Vám certifikáty HACCP, IFS/BRC, Klasa, Bio atp. a zvýšíte si tak šanci na získání dotace!

 • Zemědělec:podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil 45 % a více.
 • Žadatel musí mít Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
 • Podporován je výrobce zpracovávající: pečivo, cukrovinky, maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, káva, čaj, koření, obiloviny, mlýnské výrobky,škrob, slad, tuky, olej, ocet, víno atd.
 • Stavební povolení musí být platné ke dni podání žádosti o dotaci.
 • Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu dohody.