Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Program rozvoje venkova

Inovace

Dotace je určená na uvádění nových nebo inovovaných produktů na trh a implementaci nových nebo inovovaných procesů výroby. 

Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj. 

 

 Žadatel:             malé, střední i velké podniky 
 Výše dotace:             až 45% nákladů
 Termín podávání žádostí:             od 15.10.2020 do 29.1.2021

 

 Podporované investice: 

  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 
  • výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb. 
  • pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb, technického zhodnocení staveb 
  • výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí nezbytných pro využití hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizace 
  • výdaje na pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty apod.). 
  • výdaje související se získáním certifikací 
  • neinvestiční výdaje související výhradně s podporovanou aktivitou marketingová inovace, která je pro žadatele/příjemce dotace nová, a které souvisí s podporou prodeje nových nebo inovovaných výrobků. 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Sídlo společnosti může být v Praze. 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.