Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

      7. INVESTICE DO LESNÍ TECHNIKY A POSTUPŮ PRÁCE

 

Žadatel: 

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Celkové výdaje:

10.000 - až 9 mil. bez DPH

Výše dotace:

50 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha3.
Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu)

Vyloučená města: 

Praha

Podporované výdaje:

  • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
  • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
  • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
  • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)