Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

DOTACE NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ
              STAVBY, TECHNOLOGIE, ZPRACOVÁNÍ

 

Žadatel: 

zemědělský podnikatel FO/PO (mikro/malý podnik), zahajující svou činnost poprvé, tj. je evidován jako zemědělský podnikatel max. 24 měsíců před podáním žádosti (u PO se posuzuje FO, která řídí PO), 18 – 41 let

Výše dotace:

45 000 EUR, tj. cca 1 250 000,-Kč (3 splátky)

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti (pokud je součástí projektu stavba)

Odevzdání žádosti o dotaci:

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Podporované výdaje:

  • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a nebo koní)
  • Zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech
  • Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
  • Nákup zemědělských nemovitostí
  • Nákup hospodářských zvířat, sadby a osiva, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku