Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

DOTACE NA ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, TECHNOLOGIE V ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ

Typ žadatele

Zemědělský podnikatel (FO nebo PO)

Odevzdání žádosti

15.10.2017 - 30.10.2017

Celkové výdaje

100.000 - 150.000.000 Kč bez DPH

Výše dotace

 40 - 60 % z celkové ceny bez DPH

 

 

Z dotací lze proplatit

Technologie pro skladování obilovin a olejnin
Sklady ovoce
Sklady zeleniny (vč. brambor)
Sklady pro školkařské výpěstky
Stavby pro skladování a sklizeň chmele
Stavby pro skladování cukrové řepy
Nosné konstrukce sadů
Nosné konstrukce v nových výsadbách révy vinné
Nosné konstrukce chmelnic
Protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu v sadech
Protikroupové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu ve vinicích
Skleníky, fóliovníky, síťovníky a kontejnerovny (vč. expedičních hal)
Další zahradnické stavby
Peletovací zařízení
Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu
Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
Stáje pro skot a stacionární vodojemy
Dojírny a mléčnice pro skot
Pastevní areály včetně doprovodných staveb
Stáje pro prasata
Stáje pro ovce a kozy
Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy
Stavby pro drůbež
Stáje pro koně
Stavby pro skladování krmiv a steliv
Stavby pro chov a výkrm králíků
Jímky a stavby na skladování výkalů a chlévské mrvy
Hnojiště
Nákup speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu
Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro živočišnou výrobu

 

Způsobilé výdaje společné pro živočišnou a rostlinnou výrobu:
Nákup strojů přispívajících ke snižování emisí NH3 do ovzduší
Nákup nemovitosti
Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu pro záměry a) a b)
Nákup běžných zemědělských strojů pro záměr a) živočišná výroba
Nákup běžných zemědělských strojů pro záměr b) rostlinná výroba

Stavební povolení platné ke dni podání žádosti o dotaci
Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu dohody