Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

                       DOTACE NA NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI
STROJE, TECHNOLOGIE, VÝSTAVBA/REKONSTRUKCE PROVOZOVNY

 

Žadatel: 

zemědělský podnikatel (FO nebo PO), vykazující min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo chová min. 0,3 VDJ/ha nebo hospodaří v lese o výměře min. 3 ha

Celkové výdaje:

200.000 - až 10 mil. bez DPH

Výše dotace:

25 – 45 % z celkové ceny bez DPH (dle velikosti podniku)

Odevzdání žádosti o dotaci:

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti o dotaci (pokud je součástí projektu stavba)

Vyloučená města:

Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava

Podporované činnosti:

  • obecně: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, opravy a údržby motorových vozidel, výzkum a vývoj
  • příklady: opravy/myčky zemědělských strojů, autoservis, dřevovýroba, kovovýroba, zpracování plastu, papíru, klempířství, truhlárna, pekárna, tiskárna, prodejna, obchod s potravinami atd.
  • konkrétní stroje: rozmítací pila, čtyřstranná fréza, ohraňovací lis, egalizační bruska, CNC bruska, vstřikovací stroj, elektrometalizační zařízení, CTP zařízení, chladící/mrazící zařízení, balička, kotel, čelní nakladač, technologie šroubování ocelových rámů

Podporované výdaje:

  • stroje, technologie a zařízení pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti včetně montáží a zkoušek
  • stavba, rekonstrukce či modernizace provozovny včetně úprav povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, odstavné a parkovacích stání, oplocení
  • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů