Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

         DOTACE NA VÝROBU PELET/BRIKET
     NOVÁ VÝSTAVBA/MODERNIZAC ZAŘÍZENÍ
         NA VÝROBU TVAROVANÝCH BIOPALIV
- PELET: SMĚSNÉ, NEDŘEVNÍ A DŘEVNÍ BRIKETY

 

 

Žadatel: 

zemědělský podnikatel (FO nebo PO) vykazující min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo chová min. 0,3 VDJ/ha nebo hospodaří v lese o výměře min. 3 ha

Celkové výdaje:

200.000 - až 10 mil. bez DPH

Výše dotace:

25 – 45 % z celkové ceny bez DPH (dle velikosti podniku)

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

platné stavební povolení s nabytím právní moci v době podání žádosti o dotaci (pokud je součástí projektu stavba)

Vyloučená města:

Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava

Podporované činnosti:

  • nová výstavba/rekonstrukce provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně zázemí pro zaměstnance
  • technologie skladu, příjmu, dopravy, třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy,technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost: manipulátor, vysokozdvižný vozík (nejsou podporované stroje s „T“ v technickém průkaze), montáž a zkoušky
  • výpočetní technika – hardware, software
  • úprava povrchů v areálu, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy