Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Podpory MAS

Program rozvoje venkova ve spolupráci s MAS vyhlašuje postupně programy na tyto aktivity: 

Je možné žádat dotace na tyto projekty: 

 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

 

A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH 

Podpora výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.  
 

Způsobilé výdaje:

1) Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy), 

2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla),

3) herní prvky,

4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % projektu,

5) nákup nemovitosti.

 

B) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Podpora je poskytována ve dvou režimech: 

1) Režim nezakládající veřejnou podporu 

2) Režim de minimis
 
Způsobilé výdaje:
 
1) Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy,

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení,

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30 % projektu, 

4) nákup nemovitosti.

 

C) HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Podpora je poskytována ve dvou režimech: 

1) Režim nezakládající veřejnou podporu 

2) Režim de minimis 
 
 Způsobilé výdaje:
 
1) Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety),

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice,

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30 % projektu,

4) nákup nemovitosti.

 

D) OBCHODY PRO OBCE 

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de minimis.
 
Způsobilé výdaje:
 
1) Výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety),

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod, 

3) pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2) včetně technologií a dalšího vybavení,

4) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně 30 % projektu,

5) nákup nemovitosti.

 

E) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Podpora je poskytována ve dvou režimech: 

1) Režim nezakládající veřejnou podporu 

2) Režim de minimis 
 
Způsobilé výdaje:
 
1) Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků, 

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně 30 % projektu, 

3) nákup nemovitosti. 

 

F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN 

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de minimis.
 

Způsobilé výdaje: 

1) Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven87, 

2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny, 

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven,

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení, 

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) – tvoří maximálně 30 % projektu, 

6) nákup nemovitosti.

 

G) STEZKY 

Podpora výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.
 

Způsobilé výdaje:

1) Výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky, 

2) stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou,

3) doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety) - tvoří maximálně 30 % projektu, 

4) nákup nemovitosti.

 

H) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE 

Podpora ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de minimis. 
 

Způsobilé výdaje:

1) Rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), 

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení, 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30 % projektu,

4) nákup nemovitosti.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.