Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

POTRAVINÁŘSKÉ STAVBY, TECHNOLOGIE A VÝZKUM (INOVACE)

 

Typ žadatele

Výrobce potravin, výrobce krmiv

Odevzdání žádosti

15.10.2017 - 30.10. 2017

Výdaje

1.000.000 – 150.000.000 Kč

Výše dotace

50 %

Náklady na výzkum

15% nákladů na projekt - 1.000.000 (lze využít i vlastní výzkumný tým)

   

Z dotací lze proplatit

1) Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.


Náklady na spolupráci se týkají zejména přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, technologie), zkoušek, mzdových nákladů, spotřebovaného materiálu a dalších položek souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně:


spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny

 

2) Přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo vlastního výzkumu žadatele/příjemce dotace (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), konkrétně:


investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií včetně nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu

Zajistíme Vám certifikáty Klasa, Bio atp. a zvýšíte si tak šanci na získání dotace!

Podporován je výrobce zpracovávající: maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, káva, čaj, koření, obiloviny, mlýnské výrobky,škrob, slad, tuky, olej, ocet, víno atd.
Stavební povolení stačí doložit k žádosti o proplacení
Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu dohody