Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Program rozvoje venkova

Technologie

Dotace je určena na nákup potřebného technologického vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje. 

Cílem programu je podporovat růst mikro, malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. 

Žadatel:           malé a střední podniky s minimálně 3letou existencí na trhu 
Výše dotace:          až 45% nákladů  
Termín podávání žádostí:          od 2.12.2020 do 2.3.2021 

 

 Podporované investice: 

  • pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů 
  • náklady na instalaci technologií a budování sítí 
  • HW a SW 
  • náklady na pořízení licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS), především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.