Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Program rozvoje venkova

Dotace určené pro obnovu zemědělství a vstupu kvalifikovaných zemědělců do odvětví a diverzifikaci do nezemědělských činností a jejich rozvoj.

Příjem žádostí v rámci 11.kola PRV bude v termínu od 6.10. do 27.10. 2020.

 

Žadatel: Zemědělský podnikatel

 

Podpora určená na zahájení podnikání mladých zemědělců.

 

Žadatel:

Mladý zemědělec ve věku 18 let až 40 let nebo právnická osoba za určitých podmínek.

Dotace lze použít na uvedené výdaje:

 

  • výstavba, rekonstrukce, pořízení technologií včetně investic do sadů a chmelnic 
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí révy vinné
  • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
  • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), zvířat, sadby a osiva, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo 

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz