Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Získejte dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců

Rádi bychom Vás informovali, že v průběhu června budou moci zemědělci opět čerpat podporu z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Jedná se o dotaci na podporu zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v živočišné a rostlinné výrobě).

  

Předpokládaný termín podávání žádostí: 

od 15.6.2021
Žadatel: Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let 
Není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel

 

Jedná se:

 • přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu 
 • cca 1.200.000,- Kč 
 • první splátka 50 % z 1.200.000,- Kč je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá část dotace bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu

 Podporována budou například:

 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu 
 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci 
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí révy vinné 
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu 
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby 
 • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy) 
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 

Při převzetí alespoň 25% podílu od podnikatele staršího 55 let získá mladý zemědělec body navíc. 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
 
Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511
 
Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.
 
 
 
UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 
 
Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.