Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Získejte dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců

Rádi bychom Vás informovali, že v průběhu června budou moci zemědělci opět čerpat podporu z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Jedná se o dotaci na podporu zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v živočišné a rostlinné výrobě).

  

Předpokládaný termín podávání žádostí: 

     15.6.2021 - 13.7.2021
Žadatel:
 • Žadatelem může být fyzická i právnická osoba
 • Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let 
 • Není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel

 

Jedná se:

 • Přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu 
 • Cca 1.200.000,- Kč 
 • První splátka 50 % z 1.200.000,- Kč je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá část dotace bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu
 • Pro tuto operaci nejsou definovány způsobilé výdaje
 • Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu

 Podporována budou například:

 • Výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
 • Výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic, 
 • Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné , 
 • Výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné, 
 • Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
 • Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby, včetně uvádění těchto produktů na trh, 
 • Nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), 
 • Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní), 
 • Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, 
 • Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku
Zvýhodněny jsou:
 
 • Osoby podnikající v ekologickém zemědělství
 • Osoby které převzaly alespoň 25% podílu od podnikatele staršího 55 let 
 • Osoby které budou pěstovat ovoce, zeleninu, brambory, chmel, révu vinnou, cukrovou řepu, léčivé aromatické a kořeninové rostliny, a nebo živočišnou výrobu. 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
 
Kontakt: Mgr. Kateřina Sejková | Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz | +420 608 516 511
 
Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.
 
 
 
UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 
 
Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.