Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

Typ žadatele

Právnická osoba – a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., evropská společnost a družstvo podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
Fyzická osoba (podnikatel) s místem podnikání na území ČR zapsaná v obchodním rejstříku.

Odevzdání žádosti

3.4. - 23.4.2018

Celková cena projektu

1 - 50 mil. Kč 

Výše dotace

30 - 50 %

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahu

Způsobilé výdaje

Inovace produktu, procesu, zefektivnění firemních procesů, projekty na ochranu práv duševního vlastnictví, hmotný a nehmotný odepisovatelný majetek pořízený na základě výzkumu a vývoje či patentu, SW, HW, externí služby expertů, mzdy pracovníků podílejících se na projektu
Příklady: Inovace pro teplné zpracování ocelových výrobků, inovace procesu výroby automobilových dílů

Podporovaná odvětví:

CZ Nace C  10,11,13-33
Zpracovatelský průmysl, Opravy, Instalace průmyslových strojů a zařízení (kromě: Výroba tabákových výrobků, Výroba koksárenských produktů, Výroba chemických vláken, Stavba lodí a plavidel)
CZ Nace E 38.32
Úprava odpadů k dalšímu využití (kromě demontáže)
CZ Nace J 58,59.20,60
Vydavatelské činnosti, Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti, Tvorba programů a vysílání
CZ Nace M 71.2, 2 95.1
Technické zkoušky a analýzy, Opravy počítačů a komunikačních zařízení

 

Program pro podporu rozvoje a růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Zvláštní pozornost je věnována tzv. eko-inovacím (ekologicky orientované inovace).

Inovační projekt – projekt zaměřený na některou z následujících aktivit:

  • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby nebo procesů poskytování služeb
  • Ideálně však na kombinaci

Transfer technologie – přenos technologie či technologického postupu včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu