Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 602 780 696 nebo

email: nikola.walterova@uniconsulting.cz

Dotační programy

Dotace na zpracování potravin na technologie, stroje, dopravní prostředky, stavby a rekonstrukce pro výrobce potravin, výrobce krmiv a zemědělce

V průběhu června budou mít zemědělci opět možnost čerpat podporu z operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. 

To umožní podpořit zemědělské podnikatele a zpracovatele zemědělských produktů v jejich investicích, aby mohli lépe čelit důsledkům krize vyvolané COVID-19.

 

Předpokládaný termín podávání žádostí:           

     15. 6. 2021 - 13.7. 2021

Žadatel:                                         

 • Výrobce potravin vč. zemědělských podniků (zemědělců), kteří jsou výrobci potravin (zpracovává maso, mléko, ovoce, zeleninu atd.), nebo výrobce krmiv.
 • Žádat mohou malé, střední i velké podniky.
 
Výše dotace:
 • Dotace: 50 % výdajů
 • Investice: max. 75 mil. Kč

 

Podporována budou například: 

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software).
 • Dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv.
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

K žádosti je třeba mimo jiné doložit: 

 • Finanční zdraví 
 • Prohlášení o zařazení podniku 
 • Pokud projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavební povolení stačí doložit do 30.11. 2021

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Nikola Walterová | nikola.walterova@uniconsulting.cz | +420 602 780 696

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

 

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.