Realizované dotační projekty EU

 1. Aktuální legislativa vztahující se k chovu drůbeže stáhnout PDF

 2. Bezpečnost a kvalita při výrobě krmiv a výkupu zemědělských produktů stáhnout PDF

 3. Bezpečnost a kvalita při výrobě potravin stáhnout PDF

 4. Hygienické zásady pro přípravny potravin stáhnout PDF

 5. Interní auditor kvality při výrobě krmiv a výkupu zemědělských produktů stáhnout PDF

 6. Interní auditor kvality v potravinářství stáhnout PDF

 7. Interní auditoři v potravinářství stáhnout PDF

 8. Křížové kontroly po r. 2011 - související legislativní požadavky, společná zemědělská politika stáhnout PDF

 9. Legislativní požadavky kladené na potravinářské a zemědělské provozy stáhnout PDF

 10. Podpora využívání informací a nových technologií pro zemědělské podnikatele stáhnout PDF 1, PDF 2, PDF 3

 11. Postupy při zajišťování bezpečnosti a kvality v potravinářském průmyslu stáhnout PDF

 12. Požadavky vyšších systémů pro zpracovatele mléka a dalších neúdržných potravin stáhnout PDF

 13. Požadavky vyšších systémů pro zpracovatele potravin stáhnout PDF

 14. Systémy hospodaření na míru zemědělským a lesnickým podnikatelům stáhnout PDF

 15. Správná laboratorní praxe stáhnout PDF

 16. Systém kvality a bezpečnosti zemědělské a potravinářské produkce. stáhnout PDF

 17. Výrobní a hygienické požadavky při zpracování neúdržných potravin stáhnout PDF

 18. Zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti při zpracování mléka a dalších neúdržných potravin stáhnout PDF

 19. Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce a zpracovatele potravin stáhnout PDF

 20. Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka stáhnout PDF