Realizované dotační projekty EU

 12. KOLO projektů

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN – BRC 12. KOLO

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Popis projektu: Projekt souvisí s prioritní oblastí 3A Zlepšení konkurence schopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců. Cílem projektu je zvýšení informovanosti zaměstnanců v oblasti uvedeného standardu, tak aby byli schopni ho udržovat a případně rozvíjet ve prospěch finálního výrobky s požadavky odběratele. Vzdělávací akce by měla účastníkům školení sloužit k udržení povědomí o vysokém hygienickém standardu, správné výrobní praxe a bezpečnosti potravin

 

Projekt:

INTERNÍ AUDITY 12. KOLO

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Popis projektu: Projekt souvisí s prioritní oblastí 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců. Výsledkem vzdělávací akce s tématem interní auditor je seznámení účastníků školení s formou auditování, psychologií komunikace při auditu i obsahem všech činností, které by při auditu měly být provedeny. 

 

Projekt:

MEZINÁRODNÍ STANDARD BEZPEČNOSTI POTRAVIN – IFS 12. KOLO

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Popis projektu: Projekt souvisí s prioritní oblastí 3 A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců. Obsahem vzdělávací akce je školení normy Mezinárodního Standardu bezpečnosti Potravin – IFS jako normy posouvající úroveň bezpečnosti a kvality na nejvyšší mezinárodní úroveň. Cílem projektu je navést k vytvoření jednotného systému hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají potravinářské výrobky pod obchodní značkou obchodních řetězců.

 

Projekt:

SYSTÉMY FSSC 12 KOLO, INTERNÍ AUDITOR

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na prioritní oblast 3A. Systémy FSSC 22000 je určen pro certifikace systémů bezpečnosti potravin výrobců potravin, kteří vyrábějí (zpracovávají): živočišné produkty podléhajících rychlé zkáze, rostlinné produkty podléhajících rychlé zkáze, výrobky s delší/dlouhou trvanlivostí, suroviny a složky potravin jako např. přídatné látky, vitamíny a bio-kultury. Součástí toho projektů je také proškolení účastníků na funkci interního auditora. Cílem projektu je efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování. Optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.

 

Projekt:

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE 12 KOLO

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na operaci 1.2.1. Informační akce, prioritní oblast 3A. Cílem školení je proškolit pracovníky v potravinářské výrobě v povinnostech, které jsou na ně kladeny z kvalitativního a hygienického hlediska. Pomocí dodržování těchto zásad a prohlubováním těchto znalostí dosáhneme vyšší kvality produkce, zvýšení konkurenceschopnosti podniku a zlepšení postavení podniku na trhu.