Realizované dotační projekty EU

 1. Aktuální hygienické předpisy v souvislosti se zpracováním živočišných produktů stáhnout PDF

 2. Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření,zásady správné zemědělské praxe stáhnout PDF

 3. Podmínky a proces výroby masných výrobků v podmínkách faremní a maloobjemové produkce stáhnout PDF

 4. Požadavky vyšších systémů jakosti (IFS, BRC) stáhnout PDF

 5. Správná zemědělská praxe a využití systémů kvality pro zlepšení marketingu zemědělských produktů
  GLOBALGAP - rostlinná produkce - část A stáhnout PDF
  GLOBALGAP - rostlinná produkce - část B stáhnout PDF
  GLOBALGAP - ovoce a zelenina - část A stáhnout PDF
  GLOBALGAP - ovoce a zelenina - část B stáhnout PDF
  GLOBALGAP - úvod - všechny zemědělské podniky stáhnout PDF
  GLOBALGAP - všechny zemědělské podniky stáhnout PDF
  Cross Compliance - Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku stáhnout PDF

 6. Zásady správné výrobní a hygienické praxe stáhnout PDF

 7. Zavádění nových metod rozborů a technologických postupů u prvovýrobců a zpracovatelů mléka stáhnout PDF

 8. Zvyšování zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin stáhnout PDF