Realizované dotační projekty EU

6 KOLO projektů

 

Nepovinné systémy kvality potravin

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Principy správné výrobní a hygienické praxe

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.